Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Janek Rozov

Επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης Information Society Services, Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, Εσθονίας

Janek Rozov
Janek Rozov

Ο Janek είναι ο επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης Information Society Services Development στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Εσθονίας.

Οι κύριοι στόχοι του τμήματος είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς δημοσίου τομέα στην αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωσή τους και στην υπολογισμό τους κόστους τους, καθοδηγώντας την τυποποίηση παροχής των δημόσιων υπηρεσιών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πελατοκεντρικών φυσικών και εικονικών περιβαλλόντων, βασισμένων στις διαθέσιμες λύσεις ΙΤ.

Υπεύθυνος για τις εξής υποενότητες της Estonian Digital Agenda 2020: Ανάπτυξη καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών, χάραξη πολιτικής, συντονισμός εργασιών μεταξύ των υπουργείων, συμμετοχή ενδιαφερόμενων μελών, πλάνα δράσης.

Από το 2013 επιτελεί πρόεδρος της επιτροπής επενδύσεων ICT στο δημόσιο τομέα. Στον τομέα ανάπτυξης δημοσίων e-υπηρεσιών. Υπεύθυνος για την διαχείριση και την παροχή καθοδήγησης και κύριος συντονιστής στην εφαρμογή του “Services owners conception in the Estonian Public Sector”. Υπεύθυνος για τη διαχείριση, παροχή καθοδήγησης, τις τεχνικές λύσεις και το νομικό πλαίσιο.

Πριν την ένταξη του σε αυτήν την ομάδα, ο Janek εργάζονταν στην εφορία και τελωνειακή υπηρεσία της χώρας. Τα κύρια επιτεύγματά του σχετίζονταν με την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας και την ενσωμάτωσή του στο φορολογικό και τελωνειακό σύστημα, αλλά και με διαλειτουργικά έργα ανάμεσα στις κρατικές αρχές στο πεδίο της καλύτερης παροχής υπηρεσιών στο φορολογικό πεδίο.

Σύνοψη Παρουσίασης
Services Owners and implementation of the Public Services Catalogue in Estonia

Χαμένοι στα websites? Ανύπαρκτα active links? Λάθος διευθύνσεις email? Ξεπερασμένες φόρμες υποβολής αιτημάτων? Ατελείωτες ώρες χαμένες σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών? Σήμερα, στο δημόσιο τομέα της Εσθονίας έχουμε μια περίπλοκη εικόνα για τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος. Αυτό οφείλεται κατά πολύ στην έλλειψη υποδομής και της αίσθησης ευθύνης στον τρόπο που οι υπηρεσίες παρέχονται και παρουσιάζονται. Αυτό συνεπάγεται για τον τελικό χρήστη χάσιμο χρόνου και χρημάτων στην αναζήτηση του ποιος, που και πώς προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Για το κράτος αυτό σημαίνει μια έλλειψη της επισκόπησης του κατά πόσον ή όχι αναπτύσσει τις σωστές υπηρεσίες και αν το κάνει αυτό αποτελεσματικά. Για να γίνει ένα βήμα προς μια περισσότερο δομημένη και τυποποιημένη διανομή υπηρεσιών, το τμήμα Information Society Services του Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, έχει αναπτύξει το concept των service owners. Ο service owner είναι ένα άτομο μέσα στον οργανισμό που αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών στην περιοχή των αρμοδιοτήτων του. Η ποιότητα αξιολογείται βάσει της αξιοπιστίας της υπηρεσίας, το φόρτο διαχείρισης της και την ικανοποίηση χρήσης της υπηρεσίας καθώς και το διαχειριστικό κόστος του οργανισμού που προσφέρει την υπηρεσία. Επιπλέον, για να υπάρχει μια τυποποιημένη διανομή δημοσίων υπηρεσιών, το τμήμα Information Society Services Development έχει ξεκινήσει μια πρώτη έκδοση ενός καταλόγου υπηρεσιών έχοντας μια πλατφόρμα απεικόνισης υπηρεσιών σε έναν ενιαίο τρόπο, περιλαμβάνοντας την περιγραφή των υπηρεσιών και την προτεραιότητα των καναλιών μέσα από τα οποία θα διανεμηθεί. Ο κατάλογος υπηρεσιών υποστηρίζεται από το Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV- AP) που υποστηρίζεται από το ISA, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαλειτουργικές λύσεις των ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων. Το CPSV-AP είναι ένα κοινά αποδεκτό μοντέλο αναφοράς δεδομένων για την δημιουργία εναρμονισμένων, μηχανικά αναγνώσιμων και σημασιολογικά διαλειτουργικών περιγραφών επιχειρηματικών συμβάντων και δημοσίων υπηρεσιών. Ο κατάλογος βοηθά στην αύξηση της επίγνωσης των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος και βοηθά το δημόσιο τομέα να οργανώσει και να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη με την πάροδο του χρόνου. Η παρουσίαση εξηγεί την αναγκαιότητα διορισμού service owners και περιγράφει τον κατάλογο υπηρεσιών, από τον οποίο τόσο ο δημόσιος τομέας, όσο ενδεχομένως και ο ιδιωτικός, μπορούν να αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Ομιλητές

Rob Akershoek Ο Rob Akershoek είναι IT Management Architect. Για περισσότερα από 20 χρόνια ασχολείται με το να βελτιώνει τους οργανισμούς μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών IT management.
Tomas Hettych Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Πληροφορική, την Ασφάλεια, το Data Privacy και το Business Continuity. Εστιάζει στην παράδοση επιχειρηματικής αξίας καθώς και στους τρόπους ευθυγράμμισης με τα πρότυπα διακυβέρνησης του οργανισμού και τις βέλτιστες πρακτικές όπως ITIL, Prince2, CobIT.
Stephen Mann Ο Stephen Mann είναι Principle Analyst και Content Director στην ITSM.tools, μια ανεξάρτητη, εστιασμένη στο ITSM εταιρεία αναλυτών. Είναι τακτικός blogger, συγγραφέας και παρουσιαστής των προκλήσεων και ευκαιριών για τους επαγγελματίες του IT service management professionals.
Janek Rozov Ο Janek είναι ο επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης Information Society Services Development στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Εσθονίας.
Τάσος Αλέφαντος Ο Τάσος Αλέφαντος είναι General Manager, IT Infrastructure Services & Support Division στην SingularLogic, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς εταιρίες όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Globo Technologies, η LYSYS-ENCODE και η British Aerospace.
Χριστίνα Γιαννοπούλου Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι Quality Assurance & Project Manager στη Διεύθυνση Group IT Operations της Τράπεζας Πειραιώς με εμπειρία στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών , Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Ασφάλειας πληροφοριών.
Θάνος Δεληγιάννης O Θάνος Δεληγιάννης εργάζεται στον Όμιλο ΟΤΕ τα τελευταία 16 χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων Πληροφορικής και τεχνολογικού μετασχηματισμού. Τα τελευταία έτη συμμετείχε στην οργάνωση , σχεδιασμό κα διαχείριση σημαντικών έργων ITSM στα πλαίσια του OTE Group IT Service Center.
Κωνσταντίνος Κεσεντές O Κωνσταντίνος Κεσεντές είναι Executive VP & COO του Ομίλου PEOPLECERT, Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ITIL, PRINCE2, Lean Six Sigma, ECDL, Lean IT, DevOps, LanguageCert, IELTS κ.α.) με δραστηριότητα σε περισσότερες από 150 χώρες.
Νίκος Λυμπερόπουλος Ο Νίκος Λυμπερόπουλος είναι επικεφαλής του Τομέα Διακυβέρνησης Πληροφορικής της Eurobank, υπεύθυνος για την Στρατηγική και Διαχείριση Υπηρεσιών, Διαχείριση Ζήτησης Έργων και Διαχείριση Εσωτερικών Σχέσεων. Ο κ Λυμπερόπουλος διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής.
Κρικόρ Μαρουκιάν Ο Κρικόρ Μαρουκιάν ως Sr IT Service Management Consultant στην Microsoft Hellas στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (CEE Region), ειδικεύεται στην ανάλυση IT αρχιτεκτονικών, στον σχεδιασμό στοχευμένων ITSM πρακτικών καθώς και την υιοθέτηση αυτών από οργανισμούς. Παλαιότερα έχει διατελέσει στέλεχος στην Διοίκηση Έργων Πληροφορικής του Ομίλου Printec.
Αλέξανδρος Ματσιούλας Ο Αλέξανδρος Ματσιούλας ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 19 ετών όπου και εργάζονταν ως freelancer programmer παράλληλα με τις σπουδές του. Στη συνέχεια ανέλαβε ρόλους IT Manager και ΙΤ Expert σε δικηγορικά γραφεία καθώς και σε εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ από το 2002 είναι μέλος της ομάδας του ΙΤ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όπου ανέλαβε καθήκοντα ως DBA και ως μηχανικός αεροδρομικών συστημάτων.
Μιχάλης Ξυλογιαννόπουλος Ο Μιχάλης Ξυλογιαννόπουλος είναι Director – Managed Services & Solutions της Διεύθυνσης IT Infrastructure Services & Support της SingularLogic, με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση πολυσύνθετων έργων Πληροφορικής.
Γιώργος Παπούλιας Ο Γιώργος Παπούλιας εργάζεται ως εξειδικευμένο στέλεχος στην Διεύθυνση Διακυβέρνησης Πληροφορικής Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος την τελευταία δεκαετία. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδρομής έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και ως Επικεφαλής Διαχειριστής Έργων στη διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών (BPM) της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
Σταμάτης Πασσάς Ο Σταμάτης Ε. Πασσάς εργάζεται ως στέλεχος στη Διεύθυνση Διακυβέρνησης Πληροφορικής Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει συνολικά περισσότερα από 12 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και πριν την ένταξή του στο δυναμικό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας εργάστηκε ως Αναλυτής / Προγραμματιστής σε εταιρείες χαρτοφυλακίου (ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – νυν VIVARTIA) και λιανικού εμπορίου (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. – νυν DUFRY). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει πιστοποιηθεί ως COBIT5F, ITILF και ISO9001:2015.
Κωνσταντίνος Σοφιανός Konstantinos started his career in IT in 2002 in Germany. He joined Microsoft in 2007 and after transitioning several roles, is currently holding the position of Technical Account Manager orchestrating the delivery of Microsoft Premier Services to Microsoft enterprise customers.
  • ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
BCS
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team